Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Mark Zuijdendorp - voorzitterzvh2o@gmail.com
Penningmeester: Willy Egbers - penningmeesterzvh2o@gmail.com
Secretaris/ ledenadministratie: Mayke van den Boom - zvh2ovianen@gmail.com 

Algemeen bestuur
Joop Verschoor
John van der Hoeven

-Alle mail adressen worden beheerd en als eerste gelezen door Mayke en Willy.
-Het mailadres vcp.zvg2o@gmail.com wordt alleen door Mayke en Willy gelezen.

Deze vereniging draait uitsluitend op de kracht van vrijwilligers!

Contact personen

Activiteiten commissie: Leden van de zwemvereniging - zwemverenigingh2o@gmail.com

Trainers: Joop/ Mark/ Mayke/ Willy - zvh2ovianen@gmail.com

Wedstrijd commissie: Willy Egbers & Mark Zuijdendorp - wedstrijdenH2O@gmail.com


Meldingen van: zwemwater irritatie, lichamelijke klachten tijdens of na het zwemmen, facilitaire ongenoegen of andere zaken m.b.t. de zwemvereniging, kunnen gemeld worden aan zvh2ovianen@gmail.com - wanneer het tijdens de training is meld het aan de trainer.

Vragen of meldingen van grensoverschrijdend gedrag.
Vragen of meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij de zwemvereniging, kunnen gemeld worden bij een van onze bestuursleden waar jij veilig en vertrouwt bij voelt. *Mocht je het moeilijk vinden om iets te melden bij het bestuur, vragen we je naar een persoon te gaan wie voor jou vertrouwt en veilig voelt.  Belangrijk wanneer je een grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt of gezien/ gehoord hebt, vragen we je dit zeker te melden. Op die manier kunnen wij of iemand extern je hiermee helpen en kunnen wij er iets aan doen. 

 Zv h2o heeft zelf geen officiële vertrouwenspersoon(personen) ter beschikking. Je kunt ook contact opnemen met een vertrouwenscontactpersonen van de KNZB. Zie deze link voor informatie: KNZB-Vertrouwenspersoon 

Wij nemen elke melding van grensoverschrijdend gedrag serieus en willen daar graag ook verandering in brengen. Het is daarom belangrijk om het te melden.

 Emailcontact grensoverschrijdend gedrag: vcp.zvh2o@gmail.com